Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Λύκειο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού οδηγεί στη δημιουργία σωστού γραπτού και προφορικού λόγου, με επακόλουθο την αποτελεσματική επικοινωνία και παράθεση των…

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ Η ύλη της Άλγεβρας αποτελείται από τα κεφάλαια που αφορούν τους πραγματικούς αριθμούς, τις εξισώσεις, τις ανισώσεις, τις προόδους, την έννοια των συναρτήσεων και…

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Η Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου αποτελείται από τα κεφάλαια της Στατιστικής (βασικές έννοιες, δεδομένα, διασπορά), της ανάλυσης των Γραμμικών Συστημάτων, το κεφάλαιο με τις…

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας γίνεται ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών. Αποκτούν την ικανότητα της παραγωγής προφορικών και γραπτών κειμένων, όχι…