Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Γυμνάσιο

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Το πρώτο μέρος των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου ασχολείται με τις εξισώσεις – ανισώσεις, συναρτήσεις και τις βασικές έννοιες της στατιστικής. Στο δεύτερο μέρος…

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μελετώντας διαφόρων ειδών κείμενα, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εξελίσσουν την ικανότητα κατανόησης νοημάτων και αυξανουν το λεξιλόγιό οτους. Παράλληλα, με τη διδασκαλία…

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, στην Άλγεβρα θα διδαχθούν τις αλγεβρικές παραστάσεις, τις εξισώσεις, τα συστήματα γραμμικών εξισώσεων και τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων.…

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στη Γ΄ Γυμνασίου, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων τάξεων, διδάσκεται γραμματική, συντακτικό, γίνεται εμπλουτισμός του λεξιλογίου και μελετώνται, ερμηνεύονται και αναλύονται κείμενα νεοελληνικής…

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, με τη διδασκαλία του συντακτικού, της γραμματικής και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, δίνει στους μαθητές τα εφόδια ώστε…