Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού περιλαμβάνουν 3 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στα όρια και τη συνέχεια συνάρτησης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία διαφορικού λογισμού ενώ το τρίτο κεφάλαιο στοιχεία ολοκληρωτικού λογισμού. Οι μαθητές δεν προετοιμάζονται μόνο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά παίρνουν τις βάσεις για να αντιμετωπίσουν τα μαθήματα που διδάσκονται σε σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας αποτελούνται από τα κεφάλαια της Μικροοικονομικής Ανάλυσης (τη ζήτηση και την προσφορά των αγαθών, τον προσδιορισμό των τιμών), της Μακροοικονομικής Ανάλυσης (ΑΕΠ, οικονομικές διακυμάνσεις, δημόσια οικονομικά) και το Τραπεζικό σύστημα.

ΥΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο μάθημα της Πληροφορικής αναλύεται η έννοια του προβλήματος. Ακολουθεί η παρουσίαση των αλγορίθμων (περιγραφή, δομή, τεχνικές σχεδίασης). Τα επόμενα κεφάλαια αφορούν τον προγραμματισμό. Τα τελευταία κεφάλαια αφορούν τα λάθη και την αντιμετώπισή τους.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ