Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα Αρχαία Προσανατολισμού γίνεται αναφορά στους φιλοσοφικούς λόγους των Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις τους, όπως και τα κείμενά τους. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται επίσης, το συντακτικό και η γραμματική που έχει διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ιστορία Προσανατολισμού αποτελείται από 4 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Το 3ο κεφάλαιο μιλάει για το προσφυγικό ζήτημα και το 4ο κεφάλαιο για το κρητικό ζήτημα.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ2

Η Κοινωνιολογία εστιάζει στα εξής θέματα. Στην ιστορία και στο αντικείμενο της επιστήμης της Κοινωνιολογίας. Στην ελληνική κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση, την εργασία, την οικογένεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Παρουσιάζονται οι μορφές εξουσίας και η αποκλίνουσα συμπεριφορά. Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαπολιτισμικές και στις διακοινωνιακές σχέσεις.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ