Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού χωρίζονται σε 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διανύσματα και οι πράξεις με διανύσματα. Στο δεύτερο η ευθεία στο επίπεδο, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση στις κωνικές τομές (κύκλος, παραβολή, έλλειψη, υπερβολή). 

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ύλη της Φυσικής Προσανατολισμού αποτελείται από 5 ενότητες. Η πρώτη αφορά τις καμπυλόγραμμες κινήσεις. Η δεύτερη τη διατήρηση της ορμής. Η τρίτη την κινητική θεωρία των αερίων. Η τέταρτη τη θερμοδυναμική και η τελευταία ασχολείται με τα ηλεκτρικά πεδία.  

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ