Μενού Κλείσιμο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού οδηγεί στη δημιουργία σωστού γραπτού και προφορικού λόγου, με επακόλουθο την αποτελεσματική επικοινωνία και παράθεση των απόψεων, σκέψεων και επιχειρημάτων. 

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γίνεται μελέτη πεζών ή ποιητικών κειμένων, βελτιώνεται η ικανότητα κατανόησης κειμένων, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και αυξάνεται το πνευματικό επίπεδο των μαθητών.   

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ύλη των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου περιλαμβάνει εκτός από γραμματικές και συντακτικές γνώσεις, ανάλυση, επεξήγηση και κατανόηση κειμένων του Ξενοφώντα και του Θουκυδίδη.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι αρχαίοι πολιτισμοί της εγγύς ανατολής, οι αρχαίοι Έλληνες κατά την Ομηρική εποχή, η εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού μέσα στο χρόνο και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας έως τον 6ο αιώνα μ.Χ., αποτελούν την ύλη στο μάθημα της Ιστορίας Α΄Λυκείου.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ