Μενού Κλείσιμο

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, στην Άλγεβρα θα διδαχθούν τις αλγεβρικές παραστάσεις, τις εξισώσεις, τα συστήματα γραμμικών εξισώσεων και τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων. Στην Γεωμετρία θα αποκτηθούν γνώσεις της τριγωνομετρία, σύγκρισης σχημάτων και το θεώρημα του Θαλή.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ   

Η ύλη της Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου αποτελείται από τις ενότητες του ηλεκτρισμού, της ενότητας που ασχολείται με τα μηχανικά κύματα και τις ταλαντώσεις, ενώ η τελευταία ενότητα παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του φωτός.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Οι μαθητές στο μάθημα της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου θα γνωρίσουν τον περιοδικό πίνακα, τα στοιχεία που τον αποτελούν και την ταξινόμησή τους (οξέα, βάσεις, άλατα). Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στον άνθρακα (ιδιότητες, χαρακτηριστικά και χρήση).

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η ύλη της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου αποτελείται από τα κεφάλαια που περιγράφουν την οργάνωση της ζωής, τη σχέση οργανισμών και περιβάλλοντος, όπως και πως εξελίσσονται και αναπαραγάγονται.