Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Γ΄ Γυμνασίου

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, στην Άλγεβρα θα διδαχθούν τις αλγεβρικές παραστάσεις, τις εξισώσεις, τα συστήματα γραμμικών εξισώσεων και τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων.…

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στη Γ΄ Γυμνασίου, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων τάξεων, διδάσκεται γραμματική, συντακτικό, γίνεται εμπλουτισμός του λεξιλογίου και μελετώνται, ερμηνεύονται και αναλύονται κείμενα νεοελληνικής…