Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Β΄ Γυμνασίου

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Το πρώτο μέρος των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου ασχολείται με τις εξισώσεις – ανισώσεις, συναρτήσεις και τις βασικές έννοιες της στατιστικής. Στο δεύτερο μέρος…

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μελετώντας διαφόρων ειδών κείμενα, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εξελίσσουν την ικανότητα κατανόησης νοημάτων και αυξανουν το λεξιλόγιό οτους. Παράλληλα, με τη διδασκαλία…