Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Α’ Γυμνάσιου

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, με τη διδασκαλία του συντακτικού, της γραμματικής και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, δίνει στους μαθητές τα εφόδια ώστε…