Μενού Κλείσιμο

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας γίνεται ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών. Αποκτούν την ικανότητα της παραγωγής προφορικών και γραπτών κειμένων, όχι μόνο οικείων και καθημερινών, αλλά και πιο τεχνικών απαιτητικών κειμένων που συνδέονται με τον επιστημονικό και φιλοσοφικό λόγο. Επίσης, με την ανάγνωση και την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων ενεργοποιείται η σκέψη, η φαντασία και η κρίση.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας γίνεται ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών. Αποκτούν την ικανότητα της παραγωγής προφορικών και γραπτών κειμένων, όχι μόνο οικείων και καθημερινών, αλλά και πιο τεχνικών απαιτητικών κειμένων που συνδέονται με τον επιστημονικό και φιλοσοφικό λόγο. Επίσης, με την ανάγνωση και την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων ενεργοποιείται η σκέψη, η φαντασία και η κρίση.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ