Μενού Κλείσιμο

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Άλγεβρα της Β΄ Λυκείου αποτελείται από τα κεφάλαια της Στατιστικής (βασικές έννοιες, δεδομένα, διασπορά), της ανάλυσης των Γραμμικών Συστημάτων, το κεφάλαιο με τις ιδιότητες των συναρτήσεων, την Τριγωνομετρία, τα πολυώνυμα και τέλος τις εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσειις.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωμετρίας αποτελείται από 6 κεφάλαια. Σε αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται οι αναλογίες, οι ομοιότητες, οι μετρικές σχέσεις, οι ευθείες και τα επίπεδα στο χώρο. Επίσης, υπάρχει το κεφάλαιο που αφορά τα εμβαδά των σχημάτων, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η μέτρηση του κύκλου.   

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας γίνεται ενδυνάμωση του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών, ώστε να είναι σε θέση να παράγουν σωστό γραπτό και προφορικό λόγο. Επίσης, γίνεται μελέτη λογοτεχνικών κειμένων (ποιήματα, διηγήματα κ.α.), με στόχο οι μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητα κατανόησης και ερμηνείας και να αναπτύξουν κριτική σκέψη.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Φυσική Γενικής Παιδείας χωρίζεται σε 4 ενότητες. Η πρώτη αφορά τα ηλεκτρικά φορτία. Η δεύτερη τον ηλεκτρισμό και το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Η τρίτη ερευνά το φως και τις ιδιότητές του. Τέλος, η τέταρτη ενότητα ασχολείται με τα φαινόμενα του ατόμου. 

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ύλη της Βιολογίας αποτελείται από 5 κεφάλαια. Τα 2 αφορούν τη μελέτη του κυττάρου και τη χημική του σύσταση. Τα υπόλοιπα 3 ασχολούνται με τον άνθρωπο. Την εξέλιξή του και τη σχέση του με την υγεία και το περιβάλλον.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στα κεφάλαια που χωρίζεται η Ιστορία Β΄ Λυκείου παρουσιάζονται ζητήματα εσωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου όπως η οικονομία, ο εξελληνισμός και η εικονομαχία. Γίνεται αναφορά στη μεσαιωνική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης, στην ακμή και στην πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,  καθώς και στο Φραγκικό κράτος που επηρέασε τον χαρακτήρα της Ευρώπης.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στα Αρχαία της Β΄ Λυκείου μελετώνται και ερμηνεύονται τα κείμενα (πρωτότυπα και από μετάφραση), “Περικλέους Επιτάφιος” του Θουκυδίδη και “Αντιγόνη” του Σοφοκλή. Έργα με έντονη πολιτική και φιλοσοφική διάσταση.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ύλη της Χημείας της Β΄ Λυκείου αποτελείται από τα κεφάλαια της Στοιχειομετρίας, του Πετρελαίου και των Υδρογονανθράκων, τα κεφάλαια που ασχολούνται με τις Αλκοόλες – Φαινόλες, τα καρβοξυλικά οξέα και τέλος από το κεφάλαιο με τα Βιομόρια και άλλα μόρια.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Το μάθημα της Φιλοσοφίας χωρίζεται στις εξής θεματικές ενότητες. Τι είναι και που χρησιμεύει η Φιλοσοφία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Αναζήτηση και πηγή της γνώσης κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Αξιολογώντας την πράξη και την ηθική. Ορίζοντας το δίκαιο σε μια κοινωνία. Αισθητική και τέχνη.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος καλύπτονται θέματα της θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως η έννοια του προβλήματος, ο ορισμός του Αλγορίθμου και η συγγραφή του, καθώς και τα είδη και τεχνικές του προγραμματισμού. Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση των βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών (Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα). 

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ