Μενού Κλείσιμο

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η ύλη της Άλγεβρας αποτελείται από τα κεφάλαια που αφορούν τους πραγματικούς αριθμούς, τις εξισώσεις, τις ανισώσεις, τις προόδους, την έννοια των συναρτήσεων και το κεφάλαιο με τη μελέτη των βασικών συναρτήσεων.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στη Γεωμετρία Α΄ Λυκείου γίνεται μια εισαγωγή στην Ευκλείδειο Γεωμετρία, μελετώνται τα τρίγωνα, οι παράλληλες ευθείες, τα παραλληλόγραμμα και στο τελευταίο κεφάλαιο τα εγγεγραμμένα σχήματα.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στη Φυσική Α΄ Λυκείου η ύλη του μαθήματος χωρίζεται στα κεφάλαια με θέμα την ευθύγραμμη κίνηση, τις δυνάμεις και τους νόμους του Νεύτωνα, καθώς και το κεφάλαιο με τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο μάθημα της Χημείας αφού στο πρώτο κεφάλαιο  γίνει μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες, στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται ο περιοδικός πίνακας με τα στοιχεία που τον αποτελούν, οι χημικές αντιδράσεις, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο αφορά την στοιχειομετρία.  

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ύλη στο μάθημα της Βιολογίας που θα διδαχθούν οι μαθητές, χωρίζεται στα κεφάλαια με θέμα το κύτταρο, τα κεφάλαια που αναλύουν το κυκλοφορικό και το νευρικό σύστημα, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο σχετίζεται με την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή.

ΥΛΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ Λυκείου, η διδακτέα ύλη αποτελείται από την ενότητα υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, την ενότητα της επικοινωνίας και του διαδικτύου, καθώς και την ενότητα για τη συνεργασία και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.