Μενού Κλείσιμο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στη Γ΄ Γυμνασίου, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων τάξεων, διδάσκεται γραμματική, συντακτικό, γίνεται εμπλουτισμός του λεξιλογίου και μελετώνται, ερμηνεύονται και αναλύονται κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Στο μάθημα των Αρχαίων Γ΄ Γυμνασίου γίνεται εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μελέτη των απόψεων αρχαίων σοφιστών και φιλοσόφων και αναλύεται το έργο Ελένη του Ευριπίδη. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΝΩΣΤΟ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΝΩΣΤΟ