Μενού Κλείσιμο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μελετώντας διαφόρων ειδών κείμενα, οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εξελίσσουν την ικανότητα κατανόησης νοημάτων και αυξανουν το λεξιλόγιό οτους. Παράλληλα, με τη διδασκαλία του συντακτικού και της γραμματικής βελτιώνουν τον γραπτό και προφορικό τους λόγο και κατ’ επέκταση την ικανότητα για επικοινωνία. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Στη Β΄ Γυμνασίου συνεχίζεται σε βάθος η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσα (συντακτικό, γραμματική, λεξιλόγιο). Οι μαθητές μελετούν αρχαίους ποιητές και συγγραφείς. Κυρίως τον Όμηρο και το έπος του Ιλιάδα.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΝΩΣΤΟ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΝΩΣΤΟ