Μενού Κλείσιμο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, με τη διδασκαλία του συντακτικού, της γραμματικής και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, δίνει στους μαθητές τα εφόδια ώστε να έχουν σωστό προφορικό/γραπτό λόγο και να αναπτύξουν την ικανότητα για επικοινωνία. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου έχουν την πρώτη τους επαφή με τα Αρχαία Ελληνικά. Μέσα από τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα τις αρχές και τις αξίες των αρχαίων Ελλήνων, που αποτελούν τις βάσεις για τον σύγχρονο νεοελληνικό πολιτισμό.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΝΩΣΤΟ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΝΩΣΤΟ